Výcvik terapeutov pevným objatím


V roku 2008 sa Slovensko stalo ďalšou krajinou sveta, v ktorej prebieha výcvik terapeutov pevným objatím podľa PhDr. Jiřiny Prekopovej. Prvý slovenský výcvik sa blíži ku svojmu koncu a čochvíľa prebehne výberové konanie pre záujemcov druhého výcviku.
Výcvik organizuje Súkromná základná umelecká škola Liptovský Hrádok. Je uznaný Medzinárodnou spoločnosťou pevného objatia ako životnej formy a terapie v Lindau a garantovaný pracovnou skupinou pre terapiu pevným objatím Českomoravskej psychologickej spoločnosti.
Výcvik pozostáva z 500 hodín teórie, vlastnej skúsenosti, nácviku a terapeutickej práce s jedincami a rodinami pod supervíziou. Výcvik je rozdelený do 3 rokov = cca 2-3 týždenné stretnutia ročne.
 

NÁPLŇ VÝCVIKU:
vývoj terapie pevným objatím a jej miesto v kontexte psychoterapie
obraz človeka ako jednoty telesného, duševného, sociálneho a duchovného
celostnosť a polarita
základy vývojovej psychológie a psychopatológie s dôrazom na utváranie ranných vzťahov a priľnutie
kritické životné situácie, traumy – oslobodenie od ľahko spracovateľnej traumy v pevnom objatí
trauma pôrodu a možnosti jeho rehabilitácie
slobodná vôľa, jej vývoj a kultivácia
pevné objatie ako životný štýl a ako terapia
etika TPO
základy komunikácie v rodine, medzi rodičmi a deťmi
manželské uzmierenie v pevnom objatí
pevné objatie v spoločnom spánku
empatia a jej kultivácia
cieľ, indikácie a kontraindikácie TPO
systemický kontext, zásady systemického prístupu
práca s rodinou
genogram, stavanie rodinných systémov podľa Berta Hellingera
pevné objatie medzi dieťaťom a rodičom so zreteľom na vývojové obdobia dieťaťa a psychologickú a psychopatologickú povahu problému (malé dieťa, dieťa v období vzdoru, autistické dieťa, nepokojné dieťa, malý tyran, prvorodené dieťa, dieťa s postihom, dieťa v náhradnej rodinnej opatere)
zmierenie s neprítomným rodičom, súrodencom, rozvedeným, či zosnulým manželom pod vizualizáciou
Rozlúčenie so zomretým pod vizualizáciou

 

Odborní garanti výcviku:
PhDr. Jiřina Prekopová - (1929) -  je zakladateľkou a prezidentkou Spoločnosti pre terapiu pevným objatím. Narodila sa v Prostějove, v roku 1968 však spolu so svojím manželom emigrovala do Nemecka. Mnoho rokov pracovala ako psychologička v detskej nemocnici v Stuttgarte s deťmi s poruchami správania. Od Marthy Welchovej (USA) prevzala princípy Holding Therapy a s odbornou vedeckou konzultáciou víťaza Nobelovej ceny Niko Tinbergena (Oxford) ju spojila so systematickým prístupom Berta Hellingera a vyvinula tak vlastnú metódu Terapie pevným objatím, o ktorej prednáša na stovke prednášok, kurzov a seminárov po celom svete. Spolu so spomínaným Bertom Hellingerom vydali knihu "Kdyby jste věděli, jak Vás miluji". Napísala množstvo kníh, z ktorých niektoré boli preložené až do 17 jazykov a stali sa bestsellermi. V českom preklade vyšli napr. Malý tyran, Děti jsou hosté kteří hledají cestu, Prvorozené dítě, Když dítě nechce spát, Empatie ai. Každoročne organizuje stovky prednášok, kurzov a seminárov v najrôznejších miestach sveta. Jej metódu uplatňuje mnoho odborných pracovísk. Inštitúty Jiřiny Prekopovej, ktoré založili jej žiačky, sú už i v Mexico City a vo Viedni.

PhDr. Jaroslav Šturma (1944) - Takmer celý svoj život zasvätil psychológii, venuje sa predovšetkým rozvoju nových foriem starostlivosti o deti zdravotne postihnuté. S týmom spolupracovníkov založil v roku 1992 denný stacionár pre deti s kombinovaným postihom - Detské centrum Paprsek - a stal sa jeho riaditeľom. V súčasnosti má toto centrum štyri strediská s kapacitou celkom 92 klientov. Od roku 1991 prednáša na katedre psychológie Filozofickej fakulty UK detskú klinickú a poradenskú psychológiu a rovnako aj psychológiu na Teologickej fakulte. Je predsedom Českomoravskej psychologickej spoločnosti, členom vedeckej rady Psychologického ústavu pri Českej Akadémii Vied a členom Medzinárodnej akadémie pre výskum porúch učenia v USA. Ďalej je členom výboru Logopedickej spoločnosti Miloša Sováka, predsedom Medzinárodnej študijnej skupiny pre špeciálne výchovné potreby vo Veľkej Británii a členom vedeckej rady Výskumného ústavu detskej psychológie a psychopatológie v Bratislave. Pôsobí aj ako člen vedeckej rady Európskej spoločnosti pre psychológiu písma a ako riadny člen Pápežskej akadémie pre. A v neposlednom rade je aj podpredsedom Medzinárodnej spoločnosti pre terapiu pevným objatím. V roku 1995 si z rúk prezidenta Českej republiky prevzal ocenenie za podiel na realizácii projektov Výboru dobrej vôle Olgy Havlovej.

Výcvik prebieha v penzióne Sankt Johann v Liptovskom Jáne (www.sanktjohann.sk) ktorý má nielen príjemnú rodinnú atmosféru, ale je aj cenovo priaznivý, ponúka možnosť stravovania a kvalitné prednáškové priestory. 

Poplatok za výcvik: 300,- € / rok.
Ubytovanie a stravu si hradia účastníci sami.

V prípade záujmu o výcvik, vyplňte prosím priloženú prihlášku s dotazníkom a pošlite ich njlepšie do konca apríla 2011
1. v elektronickej podobe na adresu szuslh@szuslh.sk a súčasne
2. v papierovej podobe na adresu Súkromná ZUŠ, Hradná 340, 033 01 Liptovský Hrádok

 

Mgr. art. Eva Ohraďanová
organizátorka a koordinátorka výcviku
tel: 0915836148

Viac informácií o Terapii pevným objatím nájdete na stránke www.prekopova-pevneobjeti.cz

Poslať nový komentár

Smajlíci
:-)(giggle):-D(rofl);-):-P:-*(blush):-|:-(;-(:-OB-](clap)(y)(heart)(brokenheart)(hug)(flower)(sun)(cake)(beer)
Nepovinné. Obsah tohto poľa je súkromný a nebude verejne zobrazený.
Úsmev Chichocem sa Veľký úsmev Váľam sa od smiechu po podlahe Mrkám Vyplazený jazyk Bozkávam Hambím sa Mlčím Smútok Plačem Prekvapenie Pohoda Tlieskam Áno Srdce Zlomené srdce Objímam Kvietok Slnko Torta Pivo
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
  • Textové smajlíky budú nahradené obrázkovými.
  • K textu môžete pridať obrázok.

Viac informácií o možnostiach formátovaniaAutorské práva vyhradené

Vzťahujú sa na vlastné články, hodvábne výrobky a výtvarné diela z iných materiálov.